AUDI CENTRUM BRATISLAVA

Harmincova 2/B
841 01 Bratislava

Predaj vozidiel info: 0911 678 911
Kontakt na predajcov
Servis: 0911 678 902, 02 322 924 09, 02 322 924 11
Servisné vozidlo: 0911 905 911
Predaj:
po - pia: 08:00 - 18:00 hod.
sobota: zatvorené
nedeľa: zatvorené
Servis:
po - pia: 07:00 - 18:00 hod.
sobota: zatvorené
nedeľa: zatvorené
Náhradné diely:
po - pia: 08:00 - 18:00 hod.
sobota: zatvorené
nedeľa: zatvorené

Kontaktný formulár

Môj súhlas na marketingovú komunikáciu
Súhlasím s tým, aby spoločnosť AC Bratislava, spol. s r.o., so sídlom Harmincova 2/B, 841 01 Bratislava, IČO: 45630917, email: info@audibratislava.sk spracúvala moje osobné údaje, ktoré som jej poskytol (napr. meno, priezvisko, adresa, tel. č., email) za účelom starostlivosti o zákazníka, poskytovania informácií o produktoch a službách a prieskum trhu, a to prostredníctvom vybraného spôsobu komunikácie.
Uprednostňujem komunikáciu týmto spôsobom:
Súhlasím s tým, aby spoločnosť AC Bratislava, spol. s r.o., so sídlom Harmincova 2/B, 841 01 Bratislava, IČO: 45630917, email: info@audibratislava.sk poskytla moje osobné údaje, ktoré som jej poskytol (napr. meno, priezvisko, tel. č., email) spoločnosti Porsche Slovakia, spol. s r.o., so sídlom Vajnorská 160, 831 04 Bratislava, IČO: 31 362 788, importérovi značky AUDI. Táto ma tiež môže kontaktovať vybraným spôsobom komunikácie za účelom starostlivosti o zákazníka, poskytovania informácií o produktoch a službách a prieskum trhu.
Tento súhlas môžem kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu má účinky do budúcnosti. Pokiaľ odvolám súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov na všetky vyššie uvedené účely, nebudem už dostávať žiadnu marketingovú komunikáciu. Súhlas môžem odvolať cez online formulár na webe www.audibratislava.sk, osobne alebo poštou ako je uvedené na webe www.audibratislava.sk. Týmto spôsobom môžem požiadať aj o opravu, vymazanie alebo zablokovanie svojich osobných údajov. Ďalšie informácie týkajúce sa mojich údajov a práv si môžem prečítať na webe www.audibratislava.sk.