Naša spoločnosť poskytuje praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania v odboroch:

  • 2487 H 01 autoopravár – mechanik
  • 2487 H 02 autoopravár – elektrikár
  • 2487 H 03 autoopravár – karosár
  • 2487 H 04 autoopravár – lakovník

Základné informácie

Systém duálneho vzdelávania je systém odborného vzdelávania a prípravy na výkon povolania, ktorý sa vyznačuje najmä úzkym prepojením všeobecného a odborného teoretického vzdelávania s praktickou prípravou žiakov u konkrétneho zamestnávateľa. Výučba v škole sa strieda s praktickým vyučovaním v priestoroch zamestnávateľa.

Štipendium

Podnikové štipendium je pre jednotlivé ročníky denného štúdia:

  • 1. ročník 40 €
  • 2. ročník 60 €
  • 3. ročník 80 €

​Kontakt

Kontaktná osoba:

Martin Žido
Tel.: 0911 678 959
E-mail: martin.zido@audibratislava.sk