Späť

Duálne vzdelávanie mechanikov pre značku AUDI.

     

Naša spoločnosť poskytuje praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania v odboroch:

 

2487 H 01 autoopravár – mechanik
2487 H 02 autoopravár – elektrikár
2487 H 03 autoopravár – karosár
2487 H 04 autoopravár – lakovník

 

Základné informácie

Systém duálneho vzdelávania je systém odborného vzdelávania a prípravy na výkon povolania, ktorý sa vyznačuje najmä úzkym prepojením všeobecného a odborného teoretického vzdelávania s praktickou prípravou žiakov u konkrétneho zamestnávateľa. Výučba v škole sa strieda s praktickým vyučovaním v priestoroch zamestnávateľa.

 

Štipendium

Podnikové štipendium je pre jednotlivé ročníky denného štúdia:

1.     ročník     40 €
2.     ročník     60 € 
3.     ročník     80 € 

 

​Kontakt

Kontaktná osoba:

Martin Žido
Tel.: 0911 678 959
E-mail: martin.zido@audibratislava.sk